Select Page

Shaw Telecommunications

Peiriannydd teleffon ddwyieithog Aberystwyth.

Wedi ei seilio yn Aberystwyth ag yn gweithio ar draws llawer o Ganolbarth Cymru, yn cynnwys Machynlleth, Dolgellau, Tywyn, Llanidloes, Llambed, Aberaeron ac Aberteifi.

Prif Wasanaethau

Rydym yn darparu gwasanaethau wedi’w prisio yn gystadleuol ar gyfer cwsmeriaid busnes a preswyl lleol. Wedi hyfforddi gan BT efo dros 36 mlynedd o brofiad yn y sector Tele-gyfathrebu/ TGCh. Rydym yn arbenigo mewn gosod a cynnal a chadw systemau teleffon busnes, systemau teledu cylch cyfyng (CCTV) (yn cynnwys sgrinio thermol), gosod ceblau llais a data (Cat5/6) a gosod llwybryddion a ‘Wifi’. Rydym hefyd yn cynnig amcanbrisiau cystadleuol ar gyfer rhentu llinellau busnes, galwadau, “SIP” a datrysiadau wedi’w lletya.

Dyma restr o’r prif wasanaethau yr ydym yn ei gynnig, fodd bynnag cysylltwch os oes ymholiad gennych am wasanaeth nad ydyw wedi ei restru isod, gallen helpu, neu argymell dewis amgen.

 

Darparu a cynnal a chadw systemau teleffon busnes

Gosod Ceblau Data

Datrysiadau Bandlydan a WiFi

Rhentu Llinell Busnes, Galwadau a Ddarparu Bandlydan Busnes

Darparu VOIP, SIP a Datrysiadau Wedi ei Letya

Gosod Teledu Cylch Cyfyng

Amdanaf

Peiriannydd teleffon ddwyieithog Aberystwyth. Mae John Shaw yn beiriannydd cyn-BT profiadol gyda dros 36 mlynedd o brofiad yn y sector tele-gyfathrebu.

“Gwasanaeth gwych. Proffesiynol dros ben, sydyn a prisiau rhesymol. Rwy’n hapus i argymell Shaw Telecommunications.”

Robert Hewitt

“Rydw i wedi defnyddio John fel Peirionnydd Telegyfathrebu ers blynyddoedd. Mae yn wybodus iawn, gellir ymddiried ynddo, a mae safon ei waith heb ei ail. Mae wastad yn ateb ei ffon, ag yn galw’n ol o fewn munudau ag wastad yn hapus i helpu”

Dickon Payne

“Ardderchog. Argymellir yn ddiamod. Dilyniant i’r achos.”

Dr Alun Davies

“Effeithlon, cyfeillgar a prisiau rhesymol iawn. Beth mwy byddai rhywun eisiau?”

Raymond Schofield

Rydym yn darparu nifer o frandiau yn cynnwys NEC, LG, Yeastar, Ubiquiti, DrayTek, TP-Link & Hikvision

Cysylltwch

Cyfeiriad

Huanfa, Ffordd Penparcau Road,
Southgate, Aberystwyth,
Ceredigion. SY23 1RY.